TRANG LIÊN KẾT
Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lấy năm 2018 là năm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” làm trọng tâm hành động, Bộ TN&MT đã theo sát tình hình thực tiễn, dự báo chính xác các xu thế, yêu cầu phát triển để tập trung chỉ đạo các vấn đề trọng tâm; đặt quyết tâm cao trong cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản để đưa các nguồn lực tài nguyên vào phát triển kinh tế - xã hội; chủ động trong giải quyết vấn đề môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo phát triển bền vững.Chi tiết
Tài nguyên đất

Đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội: Hiệu quả thiết thực

Ngành quản đất đai đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tập trung chỉ đạo hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, đặt quyết tâm cao trong cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề xuất phát từ thực tiễn, tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản để đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh...

Chi tiết
Tài nguyên nước

Quản lý nguồn nước trước thách thức của biến đổi khí hậu

Nguồn tài nguyên nước ngầm trước đây dồi dào, hiện đứng trước nguy cơ cạn kiệt, suy thoái. Làm thế nào để giải quyết thực trạng này? Trách nhiệm nặng nề đặt lên vai cơ quan quản lý tài nguyên nước - Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT).

Chi tiết
Biển và hải đảo

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Bám sát “kim chỉ nam”

Để tiếp tục “vươn ra biển lớn” với những mục tiêu chính xác hơn, hướng đi cụ thể hơn, Ban Chấp hành Trung ương xem xét ban hành Nghị quyết mới số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, xác định 3 vấn đề mang tính...

Chi tiết
Môi trường

[Infographic] – Nỗ lực thực hiện 3 mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến TN&MT

Trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) mà Liên hiệp quốc đề ra có 3 mục tiêu liên quan đến TN&MT. Đó là Mục tiêu 13 - Hành động khẩn cấp để ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của nó; Mục tiêu 14 – Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển; Mục tiêu 15...

Chi tiết
Địa chất và khoáng sản

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Bước tiến mới

Tháng 10/2018, lần đầu tiên, Hội đồng Đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ TN&MT đã tổ chức thành công buổi đấu giá quyền khai thác khoáng sản sau nhiều năm không thực hiện được do chưa đủ điều kiện để tổ chức.

Chi tiết
Biến đổi khí hậu

“Bà đỡ” chống chịu thiên tai

Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) là hy vọng cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhưng luôn nỗ lực như Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác hướng tới một tương lai xanh hơn và có sức chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Chi tiết
Viễn Thám

Nâng tầm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực viễn thám

Do có nhiều ưu điểm vượt trội, công nghệ viễn thám được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: Quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, biển hải đảo, quản lý thiên tai, nghiên cứu biến đổi khí hậu. Hầu hết, các quốc gia phát triển trên thế giới, trong đó, có Việt Nam rất chú trọng...

Chi tiết
Đo đạc và bản đồ

Lấy ý kiến về các phương tiện đo sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ phải được kiểm định

Để đáp ứng nhiệm vụ thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động đo đạc đã được phân cấp cho các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh...

Chi tiết
Khí tượng - Thủy văn

Cán bộ khí tượng thủy văn nói về đợt mưa lũ lớn ở miền trung vừa qua

Đợt mưa lớn vừa diễn ra đã gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung, xung quanh công tác dự báo, ngày 10/12, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục KTTV - Bộ TN&MT đã trao đổi với báo chí xung quanh câu chuyện này. Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm cho biết:

Chi tiết
Khoa học và Công nghệ

Bộ TN&MT: Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị tại các tổ chức khoa học và công nghệ, các phòng thí nghiệm

Sáng ngày 25/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học: “Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị tại các tổ chức khoa học và công nghệ, các phòng thí nghiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Hội thảo đã bước đầu đánh giá được hiện trạng sử...

Chi tiết

Thời tiết

31oC - 42oC